Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

Environmental protection is a major concern for Meusburger.

Vi bemödar oss alltid om att skydda vår miljö. Övertyga dig själv om våra projekt!

Miljöskydd på Meusburger

Miljöskydd är mycket viktigt för oss. Därför går vi längre än vad som krävs enligt gällande lagar och förordningar. Förutom att ständigt se över och optimera våra produktionsanläggningar och processer gör vi också hållbara investeringar i uppvärmning, ventilation och kylning av våra byggnader. Vi erbjuder också våra anställda olika alternativ för att ta sig till jobbet på ett miljövänligt sätt.

Ett par exempel på våra åtaganden inom hållbarhet

Elproduktion

Sedan 2021 har vi endast köpt el som är genererad från 100 % förnybara energikällor.

Värmepumpar och solcellssystem

Våra anläggningar i Hohenems och Lingenau värms och kyls med hjälp av värmepumpar med 100 % grön el, helt utan fossila energikällor. Vårt första solcellssystem installerades också i vår nya kontorsbyggnad i Hohenems, som öppnade 2022. Det består av 96 moduler med en effekt på 35,5 kWp, som genererar cirka 35 000 kWh el per år. Anläggningen i Lingenau, med 1144 moduler och en effekt på 463 kWp, togs i drift i maj 2023. Efter sex månaders drift uppgick den producerade energin redan till cirka 300 000 kWh. Även solcellssystemet i Wolfurt byggdes successivt ut tills det stod färdigt i slutet av november 2023. Här genereras energin av 2776 moduler. Den planerade produktionen är cirka 1,2 miljoner kWh el per år, vilket skulle täcka cirka 7 % av vårt elbehov.

Elbesparingar

Vi sparar energi genom olika åtgärder, såsom konsekvent användning av LED-belysning, lokalisering av tryckluftsläckage eller automatisk avstängning av maskiner och system. Dessutom strävar vi efter att kontinuerligt genomföra ytterligare optimeringar.

Värmeåtervinning

Vi slösar ingen onödig energi och leder därför vidare spillvärme från våra maskiner och anläggningar direkt till vårt uppvärmningssystem. Till exempel värms vår byggnad vid huvudkontoret i Wolfurt till 90 % med spillvärme och endast 10 % med naturgas.

Optimeringssystem för kylenergi

Vi investerar i högeffektiva kylanläggningar på produktionshallarnas tak.

Separering av återvinningsbart material och restavfall

Allt avfall separeras av Meusburger konsekvent i återvinningsbart och restavfall. På så vis möjliggörs en miljövänlig återvinning.

Skadeämnesrengöring

Vår produktionsprocess sker i största utsträckning utan skadeämnen. Vid behandlingen av stål absorberas skadliga ämnen med lämpliga filteranordningar.

Företags cykel

De anställda har möjlighet att gratis av Meusburger skaffa sig en JobRad -cykel att användas både privat och för jobbet. Likaledes kan anställda som åker till jobbet med tåg använda cyklarna, som förvaras vid Wolfurt och Hohenems tågstationer, för att cykla till företaget.

Laddstation för el-cyklar

Medarbetare som cyklar till jobbet på el-cyklar och därmed gör en stor insats för miljön, kan kostnadsfritt ladda sin el-cykel på två ladd stationer. Det finns dessutom, på företagsområdena, laddstationer som kan brukas för våra eldrivna tjänstebilar.

Cykeltävling

Meusburger deltar årligen i regionen Voralbergs cykeltävling. Där kan medarbetarna få bättre hälsa genom att cykla så många kilometer som möjligt samtidigt som de skyddar miljön. Mer information

Trafik till arbetet

41 minibussar står till förfogande för medarbetarna för deras dagliga arbetsväg. Därmed är Meusbeurger partner till projektet klimaaktiv mobil och bidrar aktivt till att skydda miljön och klimatet. Sedan 2022 har företagsbussarna successivt ersatts med e-bussar.

Livsmiljö för bin

Bin är bland de viktigaste varelserna i vårt ekosystem. På vår produktionsplats i Lingenau har vi därför stött den unge biodlaren Florian Faißt i anskaffningen av sina åtta bikupor som vardera innehåller ungefär 50 000 bin. Tack vare vår blomsteräng runt byggnaden kan djuren hitta tillräckligt med blommor och vi bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

Staff transportation

Relaxed to work

Produkt-specifikt

Korrosionsskydd

Vid lagringen av vårt råmaterial använder vi inget korrosionsskydd. Därmed undviker vi att förorena luft, vatten och mark i vår omedelbara omgivning.

Oljedamm

Alla våra maskiner och anläggningar är utrustade med passande utsugnings- och filteranordningar, som ger ren luft.

Kylmedel

Med ett omfattande koncept för optimering av centralanläggningar har vi de senaste åtta åren minskat vår förbrukning av kylmedel. Konkret innebär detta att de åtgärder som vidtagits minskar den årliga avfallshanteringen för kylmedel med 82 % och samtidigt användningen av stabilisatorer minskar med 97 %.

Transport

Våra produkters förpackningar består till 96 % av trä och kartong och endast 4 % av plast. Vi strävar efter att med åren öka andelen återvunnen plast i de för närvarande oundvikliga plastförpackningarna.

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version